POŽÁRNÍ DVEŘE

KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI

Požární dveře, musí být udržovány v provozuschopném stavu, aby bránily šíření požáru, kouře a umožňovaly bezpečnou evakuaci osob.

 

Naše firma provádí pro tato zařízení podle platné legislativy
pravidelné kontroly provozuschopnosti 1x ročně včetně odstranění zjištěných závad.


Image 

                Požární dveře

Image

                Požární dveře

 

test

Hapi dveře
v typové zárubni
/techn.výkres v pdf./

test

Hapi dveře
v typové zárubni
/techn.výkres v pdf./

test

Hapi dveře
v interiéru
/techn.výkres v pdf./