BEZPEČNOST PRÁCE

Dokumentace bezpečnosti práce

Školení

Koordinátor BOZP

Kontrolní činnost

 

DOKUMENTACE BEZPEČNOSTI PRÁCE

 • Výkon funkce osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (bezpečnostní technik)
 • Odborná pomoc při zajišťování úkolů v prevenci rizik, zpracování kompletní dokumentace
 • Zpracování kategorizace prací v souladu se zákoníkem práce a požadavky orgánů hygieny práce
 • Zpracování dokumentace BOZP dle požadavků zákoníku práce  na zaměstnavatele
 • Součinnost při provádění prověrek bezpečnosti práce včetně  závěrů a  návrhů na opatření, spolupráce při jejich realizaci
 • Zpracování provozních řádů a dalších vnitřních předpisů důležitých  pro činnost provozovatele včetně technologických postupů

 

ŠKOLENÍ

 • Školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců - vstupní, opakované
 • Školení prováděné školitelem, e-learningem (v češtině, angličtině)
 • Školení řidičů-referentů prováděné školitelem, e-learningem (v češtině, angličtině)
 • Školení pracovníků dodavatelských firem (v češtině, angličtině)

 

KOORDINÁTOR BOZP

 • Činnost koordinátora BOZP v průběhu přípravy stavby
 • Činnost koordinátora při realizaci stavby

 

KONTROLNÍ ČINNOST

 • Pravidelná kontrolní činnost výrobních, skladových a ostatních provozů z hlediska BOZP
 • Součinnost při provádění prověrek bezpečnosti práce včetně  závěrů a  návrhů na opatření, spolupráce při jejich realizaci
 • Součinnost při provádění kontrol zástupcem pracovně lékařské služby v provozech