HASICÍ PŘÍSTROJE

Dle Zákona České národní rady o požární ochraně 133/1985 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 246/2001 Sb. je provozovatel povinnen vybavit své provozy hasicími přístroji a tyto udržovat v provozuschopném stavu.

 

Množství, druhy a způsob vybavení hasicími přístroji vyplývá z  požárně bezpečnostního řešení stavby, které vypracovává oprávněná osoba.

Požární třídy

Hasicí přístroje práškové

Hasicí přístroje vodní

Hasicí přístroje pěnové

Hasicí přístroje s oxidem uhličitým

Hasicí přístroje plynové s čistým hasivem

Hasicí přístroje specielní

Hasicí přístroje práškové

 

POŽÁRNÍ TŘÍDY

Při výběru vhodného hasicího přístroje se vychází zejména z druhu hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme následující třídy požáru:

POŽÁRNÍ TŘÍDA A:

 

Vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.

 

Hořlavé látky v tuhém skupenství, žhnoucí a hořící plamenem, např. uhlí, dřevo, papír, seno, sláma, textilie a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.

POŽÁRNÍ TŘÍDA B:

 

Vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové, sněhové (CO2) a hasicí přístroje s čistým hasivem Fe36.

 

Hořlavé látky v kapalném skupenství hořící plamenem. Příklady takových hořlavin jsou ropa ropné produkt, dehet, organická rozpouštědla, barvy, laky, tuky, pryskyřice, sirouhlík a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové, sněhové (CO2) a hasicí přístroje s čistým hasivem Fe36.

POŽÁRNÍ TŘÍDA C:

 

Vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové, sněhové (CO2) a hasicí přístroje s čistým hasivem Fe36.

 

Hořlavé látky v plynném skupenství hořící plamenem. Jsou to například acetylen, vodík, methan, propan-butan, oxid uhelnatý, zemní plyn, koksárenský plyn, vysokopecní plyn a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, sněhové (CO2) a hasicí přístroje s čistým hasivem Fe36.

POŽÁRNÍ TŘÍDA D:

 

Vhodné hasicí přístroje práškové pro třídu požáru D.

 

Hořlavé kovy a jejich slitiny, například hořčík, hliník, sodík, draslík, oxidy uranu a thoria, slitina elektron a další. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové pro třídu požáru D.

 

HASICÍ PŘÍSTROJE PRÁŠKOVÉ

Je možné je použít k hašení zařízení pod napětím max 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

Tyto hasicí přístroje jsou určeny k využití  např. v průmyslu, obchodě, skladech, obchodních domech, školách, hotelích,  nemocnicích, automobilech,  kancelářích, chatách či domáctonstech, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou.

PRÁŠKOVÉ HASICÍ PŘÍSTROJE PRO TŘÍDU POŽÁRU A,B,C

 

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 1KG

 

Technické označení: PG 1 PMK
Požární třída: ABC
Hasicí schopnost: 8A, 34B, C
Množství hasiva: 1 kg
Teplotní rozsah použití: -20°C ÷ 60 °C
Výtlačný prostředek: dusík
Rozměry V/Š/H (mm): 285/120

Image

 

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 1KG

 

Technické označení: 1Pa ReAl ST/EN3
Požární třída: ABC
Hasicí schopnost: 5A, 21B, C
Množství hasiva: 1 kg
Teplotní rozsah použití: -20°C ÷ 60 °C
Výtlačný prostředek: dusík
Rozměry V/Š/H (mm): 319/81

Image

 

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 2KG

 

Technické označení: PG 2 PMK
Požární třída: ABC
Hasicí schopnost: 13A, 89B, C
Množství hasiva: 2 kg
Teplotní rozsah použití: -20°C ÷ 60 °C
Výtlačný prostředek: dusík
Rozměry V/Š/H (mm): 355/130

Image

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 2KG

 

Technické označení: 2Pa ReAl ST/EN3
Požární třída: ABC
Hasicí schopnost: 8A, 34 B, C
Množství hasiva: 2 kg
Teplotní rozsah použití: -20°C ÷ 60 °C
Výtlačný prostředek: dusík
Rozměry V/Š/H (mm): 406/105/130

Image

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6KG

 

Technické označení: PG 6 Euro
Požární třída: ABC
Hasicí schopnost: 34A, 183B, C
Množství hasiva: 6 kg
Teplotní rozsah použití: -20°C ÷ 60 °C
Výtlačný prostředek: dusík
Rozměry V/Š/H (mm): 485/250

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 6KG

 

Technické označení:6Pa ReAl ST/EN3
Požární třída:ABC
Hasicí schopnost:21A/113B/C
Množství hasiva:6 kg
Teplotní rozsah použití:-20°C ÷ 60 °C
Výtlačný prostředek:dusík
Rozměry V/Š/H (mm):512/159/197

Image

 

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 50KG

 

Technické označení: P50M/ ETS
Požární třída: ABC
Hasicí schopnost:  
Množství hasiva: 50 kg
Teplotní rozsah použití: -30°C ÷ 60 °C
Výtlačný prostředek: dusík
Rozměry V/Š/H (mm):  

Práškové hasicí přístroje pro třídu požáru D

Image

 

HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ 12KG

 

Technické označení:PM 12 A
Požární třída:D
Hasicí schopnost:D
Množství hasiva:12 kg
Teplotní rozsah použití:-20°C ÷ 60 °C
Výtlačný prostředek:tlaková patrona – oxid uhličitý
Rozměry V/Š/H (mm):

Image

 

HASICÍ PŘÍSTROJE VODNÍ

Tyto hasicí přístroje jsou určeny k využití např. v papírenském a dřevařském průmyslu, obchodě, skladech. Vhodné zejména k hašení látek v tuhém skupenství (papír, dřevo, textil..). Vodní hasící přístroje nesmí být použity k hašení zařízení pod napětím.

 

HASICÍ PŘÍSTROJ VODNÍ 6/9 L

 

Technické označení:W 6/9 PMDSe-1
Požární třída:A
Hasicí schopnost:8/13A
Množství hasiva:6l/9 l
Teplotní rozsah použití:-20°C ÷ 60 °C
Výtlačný prostředek:dusík
Rozměry V/Š/H (mm):525/250

Image

 

HASICÍ PŘÍSTROJ VODNÍ 9 L

 

Technické označení:9Vb ReAl ST/EN3
Požární třída:A
Hasicí schopnost:13A
Množství hasiva:9 l
Teplotní rozsah použití:-20°C ÷ 60 °C
Výtlačný prostředek:dusík
Rozměry V/Š/H (mm):614/181/209

Image

 

HASICÍ PŘÍSTROJE PĚNOVÉ

Tyto hasicí přístroje jsou vhodné zejména k hašení látek v tuhém skupenství (papír, dřevo, textil..) a hořlavých látek nemísících se s vodou (benzin, motorová nafta, minerální oleje, tuky ...). Pěnové hasící přístroje nesmí být použity k hašení zařízení pod napětím.

 

HASICÍ PŘÍSTROJ PĚNOVÝ 9KG

 

Technické označení:S9 PMDS-1
Požární třída:AB
Hasicí schopnost:13A, 183B
Množství hasiva:9 kg
Teplotní rozsah použití:0°C ÷ 60 °C
Výtlačný prostředek:dusík
Rozměry V/Š/H (mm):595/240

Image

 

HASICÍ PŘÍSTROJE S OXIDEM UHLIČITÝM

Tyto hasicí přístroje jsou určeny k využití např. v uzavřených prostorách výpočetní techniky, telefonních ústředen, laboratořích, kuchyních, skladech s potravinami, muzeích, galeriích, skladech hořlavých plynů a chemikálií. Hasicí přístroje s oxidem uhličitým je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

 

HASICÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ 5KG

 

Technické označení: KS 5 BG-1
Požární třída: B
Hasicí schopnost: 70B
Množství hasiva: 5 kg
Teplotní rozsah použití: -20°C ÷ 60 °C
Výtlačný prostředek: oxid uhličitý
Rozměry V/Š/H (mm): 685/330

Image

 

HASICÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ 5KG

 

Technické označení: 5 CO2 ReAl ST/EN3
Požární třída: B
Hasicí schopnost: 70B
Množství hasiva: 5 kg
Teplotní rozsah použití: -30°C ÷ 60 °C
Výtlačný prostředek: oxid uhličitý
Rozměry V/Š/H (mm): 687/140/190

Image

 

HASICÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ 2KG

 

Technické označení: 5 CO2 ReAl ST/EN3
Požární třída: B
Hasicí schopnost: 21B
Množství hasiva: 2 kg
Teplotní rozsah použití: -30°C ÷ 60 °C
Výtlačný prostředek: oxid uhličitý
Rozměry V/Š/H (mm): 566/108/165

Image

 

HASICÍ PŘSTROJE PLYNOVÉ S ČISTÝM HASIVEM

Hasivo je náhradou za halony. Představuje nejnovější halonovou alternativu, chemickým názvem hexafluoropropan. Hasicí přístroje s halonovou alternativou je doporučeno používat v oblastech vyžadujících čisté hašení - archivy, výpočetní a sdělovací technika, počítačové sály a servery, elektrické rozvody, digitální ústředny, lodní, a jiná doprava, chemický průmysl, bankovnictví, výpočetní střediska, spojovací uzly a systémy, továrny na výrobu elektronických zařízení, muzea, umělecké galerie, laboratoře atd.

 

HASICÍ PŘÍSTROJ FE 36 2 / 4 / 6 KG

 

Technické označení: T 2 / 4 / 6 Fe
Požární třída: ABC
Hasicí schopnost: 34B / 5A, 55B / 5A, 70B
Množství hasiva: 2kg / 4kg / 6 kg
Teplotní rozsah použití: -20°C ÷ 60 °C
Výtlačný prostředek: dusík
Rozměry V/Š/H (mm): 405/100/   450/140/   500/155

Image

 

HASICÍ PŘÍSTROJE SPECIELNÍ

HASICÍ PŘÍSTROJ PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ

 

např. ve fritézách v jídelnách, v pekárnách, apod.

 

Technické označení:T9 PMD1-1
Požární třída:A
Hasicí schopnost:13A
Množství hasiva:9 l
Teplotní rozsah použití:0°C ÷ 60 °C
Výtlačný prostředek:dusík
Rozměry V/Š/H (mm):530/240

Image


 

HASICÍ PŘÍSTROJ  A STABILNÍ ZAŘÍZENÍ V JEDNOM

 

Zvlášť vhodný pro jednosměnné provozy, nebo provozy, kde není trvalý požární dozor. Při sejmutí z držáku funguje jako běžný pěnový přístroj. Zavěšen na stěně, při požáru automaticky reaguje a hasí vybraný prostor.

 

Technické označení: S9 PMDS Tandem
Požární třída: AB
Hasicí schopnost: 13A, 183B
Množství hasiva: 9 l
Teplotní rozsah použití: 0°C ÷ 60 °C
Výtlačný prostředek: dusík
Rozměry V/Š/H (mm): 650/250

Image


 

SKŘÍŇKY NA HASICÍ PŘÍSTROJE A OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOVOVÁ SKŘÍŇKA NA HASICÍ PŘÍSTROJ – OCELOVÝ PLECH

 

Povrchová úprava laku se provádí na základě požadavku zákazníka.

 

Rozměry V/Š/H (v mm): 560x260x210    pro hasicí přístroj práškový 6 kg
660x500x180  pro 2 hasicí přístroje práškové 6 kg
660x280x250  pro hasicí přístroj vodní 9 l
830x280x230  pro hasicí přístroj sněhový 5/6 kg

 

Image

 

PLASTOVÁ SKŘÍŇKA NA HASICÍ PŘÍSTROJ

 

Barevná varianta červená a bílá. Pro hasicí přístroj do 6kg


Image


 

PLASTOVÝ KRYT BEZ ZÁMKU NA HASICÍ PŘÍSTROJ

 

Vhodné zejména do nákladních automobilů. Nárazuvzdorná umělá hmota. Horní díl průhledný. Spodní díl šedý.

 

Rozměry V/Š/H (v mm): 645/315/210 pro hasicí přístroj práškový 6 kg
805/360/220 pro hasicí přístroj práškový 12 kg

 

Image

 

KLÍČENKA MALÁ – OCELOVÝ PLECH

 

Rozměry V/Š/H (v mm): 115/115/30

 

Image