ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
A OSTATNÍ ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY 

Elektrická požární signalizace

Poplachový zabezpečovací tísňový systém

Kamerové systémy

Ozvučovací systémy

Detekce plynů

 

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

Elektrická požární signalizace ( EPS ) slouží na ochranu objektů před požárem tím, že včas signalizuje buď opticky anebo akusticky vznik a místo požáru v objektu , případně uvádí do činnosti zařízení na zabránění rozšíření požárů např. samohasicí zařízení.

 

Požární signalizace je v současné době důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů.

 

PRODUKTOVÁ ŘADA KIDDE DEUGRA

Vysoce citlivá detekce kouře - UniLaser XL

Všude tam, kde musí být detekováno i nejmenší, sotva postřehnutelné množství kouře, se používá vysoce citlivý sací kouřový systém UniLaser XL.

Image

Společnost FASS výhradní zastoupení pro ČR.

Internetová prezentace: www.kidde.de

ImageSystém se používá k monitorování následujících objektů nebo místností:

 • Informatická a výpočetní centra
 • Rádiové a TV vysílače
 • Telekomunikační centrály
 • Laboratoře a výzkumné ústavy
 • Sklady a distribuční střediska s vysokými regály 
 • Elektronické měřicí prostory
 • Letiště
 • Železniční vagóny
 • Muzea, galerie, divadla, kina
 • Kulturní a stavební památky

 

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

ImageSací kouřový systém UniLaser XL se v podstatě skládá ze dvou částí: sací vedení s možností libovolného větvení a s jednotlivými malými sacími otvory a detekční jednotka. Ta obsahuje laserový detektor, ventilátor a elektronický vyhodnocovací obvod.

 

Ventilátor nasává skrze sací otvory vzduch z místnosti a přivádí ho do laserového detektoru. Zde jsou ihned registrovány částečky kouře. Při překročení mezní hodnoty se automaticky aktivuje požární hlásicí centrála.

Image

Vzhledem k tomu, že sací kouřové systémy nemusí čekat, až vzroste množství kouře, nýbrž ho naopak aktivně nasávají a současně vykazují mimořádnou citlivost detekce, reagují na vzniklé požáry mnohem rychleji a citlivěji než tradiční zařízení.

 

Další výhodou je, že sací trubky mohou být namontovány prakticky neviditelně v malých dutinách v podlaze nebo ve stropě a nemají tedy negativní vliv na celkový vzhled místnosti.

Lineární tepelný detektor Alarmline LWM-1 a LHD 4Image

Monitorovací systém Alarmline LWM-1 umožňuje včasné rozpoznání požáru nebo přehřátí. Obzvláště dobře se hodí k použití ve stísněných prostorech nebo drsných okolních podmínkách, kde nestačí zajištění jinými požárními hlásicími systémy. Systém se skládá ze dvou komponentů: senzorové vedení a vyhodnocovací jednotky.

 

SENZOROVÉ VEDENÍImage

 • Délka až 300m. 
 • Odolné proti mechanickému a chemickému působení, korozi, vlhkosti a prachu

Senzorové vedení je nepřetržitě monitorováno. Při rozpojení nebo zkratu vydá vyhodnocovací jednotka poruchové hlášení ústředně SHZ.

 

Při zvýšení teploty se mění elektrický odpor. S rostoucí teplotou se odpor snižuje. Tato změna je rozpoznána vyhodnocovací jednotkou, která po překročení nastavené spouštěcí teploty spustí poplach.

 

 

PRODUKTOVÁ ŘADA ESSER

ImageÚstředny typu ESSER IQ8 control C, ESSER IQ8 control M, ESSER 8008, ESSER 8010 Požární poplachová a hasicí ústředna

 

Ústředna ESSER je modulárně uspořádaná, mikroprocesorově řízená ústředna elektrické požární signalizace (EPS), která díky své výkonnosti splňuje ve spojení se zařízeními požární signalizace nejvyšší požadavky.

 

Požární a hasící ústředna Esser 8010 je požární ústředna s vestavěnými řídícími obvody pro použití s hasícími systémy s možností hašení v jednom až osmi hasicích úsecích.

Image

Ústředny EPS ESSER :

 • víceskupinová závislost
 • vícehlásičová závislost
 • připojení na nadstavbový počítač
 • připojení hlásičů přes kruhové vedení esserbus
 • tři relé, volně programovatelné, hlídané, bezpotenciálové (na periferním modulu)
 • délka kruhového vedení až 2.000 metrů
 • komunikace s hlásiči přes vedení esserbus
 • interface pro obslužné pole hasičů (na periferním modulu)
 • počítačově podporovaná dálková diagnostika
 • rozhraní pro interní tiskárnu
 • lze připojit dva hlídané akumulátory
 • hlídaný vstup pro externí napájecí zdroj

 

PRODUKTOVÁ ŘADA TYCO (ZETTLER)

ImageÚstředny typu:

 • TYCO ZETTLER Expert
 • TYCO ZETTLER Zetfas 1000
 • TYCO ZETTLER Zetfas 3000

Image

 

ZETTLER EXPERT

 • technologie třetího tisíciletí - nové detekční algoritmy zaručující rychlé a spolehlivé rozpoznání požáru již v počáteční fázi
 • interaktivní multisenzory a senzory včetně detekce oxidu uhelnatého
 • varianty kompaktních ústředen až do 1000 adres pro nákladově optimalizovaný návrh a výstavbu systémů elektrické požární signalizace
 • zcela volná topologie požární linky - kruhová i nekruhová vedení s možností libovolného větvení aodbočování
 • vysoce odolný a rychlý komunikační protokol požární linky zaručující bezpečný provoz v průmys¬lo¬vém prostředí i s nestíněnými kabely
 • rozsáhlé možnosti připojení periferních zařízení, nadstavbových a řídících počítačových systémů asíťování ústředen

Image

Kouřový nasávací systém elektrické požární signalizace VESDA

 

 

PRODUKTOVÁ ŘADA SCHRACK

ImageÚstředny:

 • SCHRACK Integral
 • SCHRACK Integral C

SCHRACK INTEGRAL

 • Modulární, decentralizovaná výstavba systému
 • 100% redundance
 • Snadná konfigurace pomocí PC Software
 • Snadná obsluha
 • Možnost síťového propojení ústředen
 • Odpovídá všem vyžadovaným normám např. EN54, VdS, ÖNORM, TZÚS, ČSN, NBÚ atd.
 • Systém je schválen ve více než 15 zemích
 • Zobrazování na displeji i klávesnici v různých jazykových mutacích

Image

Lineární hlásič FIRERAY 5000

 

Image

Detektor kouře s infračerveným optickým paprskem a s motorickým ovládání

 

Image

Lineární hlásič FIRERAY 5000

 

Image

Lineární hlásič FIRERAY 50/100

 

Image

Lineární hlásič FIRERAY 2000

 

 

PRODUKTOVÁ ŘADA SIEMENSImage

Protipožární ochrana pomocí systému Synova FC330A

ImageSamotná ústředna systému Synova® FC330A je inteligentní vstupně-výstupní jednotkou, která po přijetí informace z hlásiče organizuje výstupní zařízení. Jednotlivé vstupní a výstupní prvky systému lze téměř libovolně softwarově sdružovat do skupin se stejnými vlastnostmi. Aktivace různých skupin hlásičů mohou být provázány s aktivacemi různých skupin výstupů. Navíc je možno tyto vazby podmínit akcí obsluhy, jako je potvrzení hlášení, zpětné nastavení systému apod., dále délkou času do potvrzení, časem na průzkum lokality hlášení, nastaveným režimem DEN/NOC atd.

 

Požadavky na systém:

 •  minimální  pořizovací náklady z hlediska rozsahu objektu
 • vysoká přesnost detekce a potlačení planých poplachů
 • dlouhodobá spolehlivost systému
 • jednoduchá instalace, údržba a servis

Systém Siemens FC700AImage

Ústředny FC700A jsou pro svou vysokou flexibilitu vhodné pro velké aplikace v nejrůznějších odvětvích, jako jsou rozlehlé areály, průmyslové objekty a rozsáhlejší komplexy budov.

PRODUKTOVÁ ŘADA LITES

ImageÚstředny: 

 • MHU 109
 • MHU 110
 • MHU 111
 • MHU 113

Provádíme servis na MHU 103, 106, 108

Konvenční neadresovatelný systém elektrické požární signalizace LITES je soubor zařízení určených  k vyhodnocování požární situace ve střeženém objektu. Soubor je tvořen ústřednou MHU 113 a neadresovatelnými hlásiče LITES nebo jiných výrobců. Dalšími prvky do systému, připojené na kanál RS 485, jsou tablo signalizační a reléové skříně. Soubor je doplněn prvky pro optickou nebo akustickou signalizaci.

 

POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ TÍSŇOVÝ SYSTÉM

Elektronická zabezpečovací signalizace slouží k ochraně osob a majetku. Nabízíme vysoko spolehlivé bezpečnostní systémy renomovaných světových výrobců. Jedná se zejména o výrobky společností DSC, Paradox, Siemens, které účelně minimalizují možnost planých poplachů.

 

Při návrhu elektronického zabezpečovacího systému je potřeba brat do úvahy často opomínanou skutečnost, že len spolehlivost systému zhodnotí vloženou investici. Naši pracovníci jsou schopní poskytnout cenné zkušenosti při návrhu rozsáhlejších bezpečnostních systémů.

 

PRODUKTOVÁ ŘADA DSCImage

DCS vám umožní přesnou evidenci událostí s možností ovládaní systému a zařízení v objektu pomocí telefonu.

 

1. Centrála EZS – umožňuje napojení na pult policie, ochranné agentury nebo telefon oznamující poplach. Image
2. Klávesnice ( Elektronický vstupní systém ) – slouží na ovládaní a zobrazovaní stavu EZS. Ovládaní je jednoduché pomoci bezpečnostního kódu. Image
3. Prostorové čidlo – Nejpoužívanějšími detektory vniknutí cizí osoby do objektu jsou infra-prostorové čidla (snímače). Svým vykrývacím uhlem  zajišťuji kontrolu nad prostorem v celé místnosti.  Image
4. Magnetický spínač -  slouží na zaregistrování otevření vstupních dveří, oken apod. Tvoří neoddělitelnou část EZS.  Image
5. Audiodetektor – detekce zvuku při roztříštění a rozbití skla ( prostory se zasklenými okny, výklady ) Image
6. Siréna Image
7. Speciální čidla a signalizace – Detektory dýmu, závory, trezorové čidlo, telefonní a GSM komunikátory, možnost připojení na pult centralizované ochrany Image

 

 

PRODUKTOVÁ ŘADA PARADOXImage

 

 

Image

Ústředny DIGIPLEX, SPECTRA , Čidla DGP,PARADOME

 

Image

Klávesnice DIGIPLEX, GRAFIKA, Rádiové nadstavby OMNIA

 

 

PRODUKTOVÁ ŘADA SIEMENSImage

Infračervené detektory – normální, do venkovního prostředí, do výbušného prostředí, na stropní montáž, akustické detektory, seismické, otřesové detektory, mag. kontakty

Image

Zabezpečovací ústředny AC948, AC 616

 

Image

 

 

KAMEROVÉ SYSTÉMY (CCTV)

Kamerové systémy se staly nezbytnou součástí bezpečnostních a kontrolních systémů supermarketů, obchodních domů, hotelů, garáží, městských center, administrativních budov, letišť, nádraží, průmyslových podniků, zábavních a sportovních center, policejních i armádních objektů.

 

PRODUKTOVÁ ŘADA BOSCHImage

Černobílé a barevné kamerové systémy

 

Image

AutoDome systémy

Image

Samostatné a integrované kamery

Image

Černobíle a barevné monitory

Image

Analogové a digitální záznamová zařízení

Image

Vícekanálový záznamový a řídící systém DIVAR 2

Image

Vlastnosti:

 • Současný záznam, přehrávání a sledování živého obrazu
 • Základní jednotky pro 6, 9 a 16 kamer
 • Stavebnicová koncepce až do 480 kamer
 • Harddisky 80GB, 160GB, 320GB a 600GB
 • Vyhledávání podle změn v obraze 'SMART SEARCH'  
 • 6 systémových nastavení profilů (např. den, noc, víkend, mimořádný stav apod.)
 • Ovládání otočných kamer přes klávesnici i prostřednictvím PC
 • Rozhraní Ethernet 10/100 BaseT pro sledování záznamu, živého obrazu a dálkové konfigurování
 • Prohlížecí a konfigurační software pro PC 'Control Center' součástí dodávky
 • Obsluha a kompletní správa více DIVARů z jednoho 'Control Center'
 • Detekce ztráty videosignálu
 • Vyhledávání podle alarmů, data, času

 

PRODUKTOVÁ ŘADA SIEMENSImage​​

Černobílé kamery, barevné kamery, skryté kamery, DOME kamery, příslušenství

Image​​

Infračervené světelné zdroje, objektivy

Image​​

Digitální zařízení pro přenos a záznam obrazu

Image​​

Černobílé a barevné monitory

Image​​

 

 

OZVUČOVACÍ SYSTÉMY

Pojem ozvučovací systémy označuje systémy veřejného ozvučení používané k oslovení co nejširšího okruhu lidí. Systémy veřejného ozvučení jsou nosným programem firmy Bosch Security Systems. Používají se všude tam, kde je snaha oslovit, informovat, upozornit a v prvé řadě hlášením pomoci při ochraně návštěvníků, cestujících, pracovníků, studentů a žáků atd. Setkáváme se s nimi ve školách, malých obchodech i velkých obchodních centrech, na nádražích, letištích, ve veřejných a administrativních budovách, v průmyslových podnicích, v restauracích a na řadě dalších míst, neboť pole využití těchto systémů je velmi široké.

 

PRODUKTOVÁ ŘADA BOSCH

Mikrofony

 • dynamické, kondenzátorové

Image

Plena

 • Předzesilovače, Výkonové zesilovače, Potlačovač zpětné vazby, Plena All In One

Image

Digitální zpracování signálu

 • Profecta

Image

Reproduktory

 • skríňkové, panelové, sloupcové, stropní, stropní komponentní, zvukové projektory, tlakové

Image

Systém Praesideo – Systém veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu

 • Síťová řídicí jednotka, Výkonový zesilovač, Audio expander, Stanice hlasatele, Klávesnice stanice hlasatele, Rozhraní pro optické vedení

Image

Nový systém veřejného ozvučení a evakuačního rozhlasu s názvem Praesideo vznikl z důvodu potřeby splnit požadavky nejpřísnějších mezinárodních norem pro nouzové zvukové systémy.

 

Na rozdíl od tradičních systémů veřejného rozhlasu však plně digitální systém Praesideo používá namísto připojení všech komponentů do centrální řídicí jednotky síťovou konfiguraci s použitím jednoho typu kabelu s optickými vlákny. Spojením konců takovéto sítě vzniká redundantní smyčka, takže přerušení kabelu v hlavní smyčce neovlivní provoz systému, což přispívá k výraznému zvýšení spolehlivosti, na kterou zmiňovaná norma klade velký důraz. Systém je schopen pracovat i bez centrální síťové řídicí jednotky, v případě potřeby může kontrolu převzít protipožární řídicí panel.

 

V případě poruchy zařízení nebo výpadku napájení dojde k automatickému přepnutí na záložní zařízení nebo přepnutí na napájení ze záložního zdroje, aby bylo zajištěno fungování systému po celou dobu evakuace. Systém prakticky nemá limity, takže narozdíl od ostatních systémů není třeba uvádět maximální možný počet zón a podobně. Optická síť například dovede najednou přenášet až 28 různých audio signálů.

 

 

DETEKCE PLYNŮ

DETEKCE PLYNŮ DEGA

ImageVyužívá se hlavně pro sledování koncentrace a to pro:

 • zemní plyn
 • bioplyn
 • metan
 • propan
 • butan
 • propan-butan
 • lihové páry
 • amoniak
 • benzínové a naftové páry
 • freon
 • vodík - H2

Vyhodnocovací ústředna DEGA je koncipována jako modulární systém, což umožňuje vytvořit optimální sestavu pro konkrétní aplikaci. Jednotlivé moduly se montují na lištu a jsou navzájem propojeny vodiči a systémovým kabelem. Základní sestavu tvoří zdroj, výstupní modul a příslušný počet vstupních modulů podle počtu připojených snímačů.

Image

Kompaktní detektor plynuImage

Kompaktní detektor nové řady, slouží k jednostupňové nebo dvoustupňové signalizaci velikosti koncentrace detekovaného plynu v prostředí. Svojí konstrukcí, způsobem instalace i obsluhy je určen především k použití v menších provozech, v domácích kotelnách, garážích apod.

Detektor používá polovodičový senzor, který transformuje změnu koncentrace příslušného plynu na změnu měrného elektrického odporu. Překročení nastavených mezí je signalizováno opticky, akusticky interní sirénkou a přepnutím bezpotenciálových kontaktů relé. Přístroj je možné napájet síťovým napětím 230 V AC, popř. 12, nebo 24 V DC.