NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI

Nouzové osvětlení (systém svítidel, která se samočinně rozsvítí při přerušení dodávky elektrické energie) musí být udržováno v provozuschopném stavu, aby umožňovalo bezpečnou evakuaci osob.

 

Naše firma provádí pro tato zařízení podle platné legislativy pravidelné kontroly provozuschopnosti 1x ročně včetně odstranění zjištěných závad.


Image  

Image

Image